RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane ze środków publicznych

Umowy na realizację zadań finansowanych ze środków publicznych zawarte przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

1. Umowa z 9.04.2010 nr UDA-POKL.0303.04-00-105/09-00 z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu Akademia uczniowska na kwotę 18 344 001 zł.
2. Umowa z 13.09.2011 nr MEN/2011/DMOP/1913 z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu Samorząd wspierający szkoły z pasją na kwotę 124 303 zł.
3. Umowa z 16.10.2011 nr 1831/MnA/2011 z Narodowym Instytutem Audiowizualnym na realizację projektu Szkoła z klasą 2.0 na kwotę 258 306,90 zł.
4. Umowa z 14.11.2011 z Ministerstwem Skarbu Państwa na realizację projektu Młodzi do akcji na kwotę 193 051,03 zł.
5. Umowa z 24.11.2011 nr 518/2011/Wn-50/EE-EE/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu Szkoła pełna zasobów na kwotę 667 814 zł.
6. Umowa z 13.02.2012 nr 51/87/2011 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Szkoła otwarta - XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży na kwotę 27 300 euro.
7. Umowa z 5.03.2012 nr 20/2012 z Kancelarią Sejmu RP na realizację projektu Organizacja i obsługa procedury wyboru uczestników, zapewnienie zakwaterowania uczestników XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży na kwotę 67 550 zł.
8. Umowa z 12.04.2012 nr 06078/12/DEK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole na kwotę 59 900 zł.
9. Umowa z 17.04.2012 nr DUK-10934/2012 z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej na realizację projektu Filmoteka szkolna. Akcja! na kwotę 345 432 zł.
10. Umowa z 21.05.2012 nr 532/WP/2012 z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na realizację projektu Konkurs ogólnopolski dla szkół gimnazjalnych na najciekawsze projekty edukacyjne na kwotę 67 650 zł.
11. Umowa z 28.06.2012 nr 817/EG2012/NGO z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację projektu Świat na filmie na kwotę 94 030 zł.
12. Umowa z 2.07.2012 zamówienie nr 110/2012/Si2.626987 z Komisją Europejską Przedstawicielstwo w Polsce na realizację projektu Konkurs: Bądźmy aktywni razem na kwotę 23 665,20 zł.
13. Umowa z 6-07-2012 nr MEN/2012/DZSE/1027 z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom na kwotę 58 703 zł.
14. Umowa z 20.07.2012 nr ŚRÓ/WKU/B/VII/1/1/70/2012/1279/952 z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Śródmieście na realizację projektu Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole na kwotę 8 000 zł.
15. Umowa z 25.07.2012 nr 02485/12/DIK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowegona realizację projektu Etnolog – zaloguj się na ludowo na kwotę 56 000 zł. 
16. Umowa z 1.08.2012 nr 2012-1-DE2-GRU06-11398 3 z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu Projekt Partnerski Grundtviga w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” na kwotę 11 000 euro.
17. Umowa z 6.08.2012 nr 48/DE/2012 z Ministerstwem Środowiska na realizację projektu Aktywna edukacja dla zrównoważonego rozwoju na kwotę 39 970 zł.
18. Umowa z 24.08.2012 nr BE/B/V/2/9/1/U-1637/109/2012/NGO z Miastem Stołecznym Warszawa - Biurem Edukacji na realizację projektu Szkoła samorządności na kwotę 15 000 zł. 
19. Umowa z 1.10.2012 z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na realizację projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego na kwotę 20 351 510,60 zł.
20. Umowa z 17.10.2012 nr 478-12, FIMS PO 374644 z Radą Europy na realizację projektu 12. warsztatów dla dzieci poświęconych Europejskiej Karcie Społecznej na kwotę 6 709 euro.
21. Umowa z 19.11.2012 nr 54, FIMS PO 378010 z Radą Europy na realizację projektu Our rights - our responsibility na kwotę4 950 euro.
22. Umowa z 28.12.2012 nr DCI-NSAED/2012/280-412 z Komisją Europejską na realizację projektu World class teaching na kwotę 979 024 euro.
23. Umowa z 2012 nr 22/PJ/2012 z Muzeum Historii Polski na realizację projektu Dobrzy ludzie w czasach zła – Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak na kwotę 16 000 zł.
24. Umowa z 2012 nr 12.KM-II.W.2012 z Województwem Mazowieckim na realizację projektu Europamobil na kwotę 15 845 zł.
25. Umowa z 23.01.2013 nr UDA-POKL.03.03.04-00-345/12-00 z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na realizację projektu Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej na kwotę 258 870,35 zł.
26. Umowa z 5.03.2013 nr JUST/2011/FRAC/AG/2877 Partner Agreement z Uniwersytetem Masarykova na realizację projektu Evening with Ombudsman - Empowering rural communities through knowledge on fundamental rights na kwotę 96 633,84 euro.
27. Umowa partnerska z 4.04.2013 wykonująca postanowienia umowy EuropeAid/131-141/C/ACT/Multi-1 conctract number 280-265 zawarta z fundacją Practical Action na realizację projektu Make the Link (Wzór na rozwój) na kwotę 88 205,887 euro.
28. Umowa z 6.05.2013 nr 472/DDRiEG2013 z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację projektu W świat z klasą (World-Class Teaching) na kwotę 75 020 zł.
29. Umowa z 14.05.2013 nr 522/DDRiEG2013 z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację projektu Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności na kwotę 44 085 zł.
30. Umowa z 15.05.2013 nr BE/B/V/2/9/1/U-151/90/2013/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa - Biurem Edukacji na realizację projektu Sfotografuj wolność na kwotę 25 000 zł.
31. Umowa z 15.05.2013 nr BE/B/V/2/9/1/U-151/90/2013/NGO z Miastem Stołecznym Warszawa Biurem Edukacji na realizację projektu Sfotografuj wolność na kwotę 25 000 zł.
32. Umowa z 7.06.2013 nr 0191/D/3/2012 zawarta z ECORYS Polska Sp. z o.o. na realizację projektu Szkoła demokracji na kwotę 313 167 zł.
33. Umowa z dn. 11.06.2013 nr DUK-5001-11934/2013 zawarta z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej na realizację projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! na kwotę 316 987 zł.
34. Umowa z 25.06.2013 nr 04080/13/FPK/DEK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole na kwotę 74 500 zł.
35. Umowa z 25.06.2013 nr 04534/13/FPK/DEK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Włącz się. Młodzi i media na kwotę 170 000 zł.
36. Umowa z 12.08.2013 nr 2013/0244/1134/UDot/DS/1/TR zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację projektu Ogólnopolska akcja informacyjna "WF z klasą" na kwotę 251 270 zł.
37. Aneks nr 1 z 18.09.2013 do umowy nr BE/B/V/2/9/1/U-151/90/2013/NGO zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa - Biurem Edukacji na realizację projektu Sfotografuj wolność.
38. Umowa o współpracy z 24.09.2013 zawarta z Europejskim Centrum Solidarności na realizację projektu Solidarna szkoła na kwotę 45 768,30 zł.
39. Umowa z 06.12.2013 nr 2013-5383/001-001 zawarta z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na realizację projektu Młodzi głosują na kwotę 89 807,35 Euro.
40. Umowa z 2013 r. nr 250/PJ/2013 z Muzeum Historii Polski na realizację projektu Opowiem Ci o wolnej Polsce, wirtualna pracownia historii mówionej na kwotę 20 000 zł.
41. Umowa z dn. 02.04.2014 nr BE/B/V/2/9/1/U-149/116/2014/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa - Biurem Edukacji na realizację projektu Młodzi głosują na kwotę 27 600 zł.
42. Umowa partnerska z dn. 11.04.2014 zawarta ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska - Watchdog Polska (środki pochodzą z mechanizmu finansowego EOG) na realizację projektu Strażnictwo profesjonalnie i trwale w interesie publicznym na kwotę 89 940 zł.
43. Umowa z 17.04.2014 nr KD012/WD/2014 zawarta z Fundacją Solidarności Międzynarodowej (środki z programu Ministra Spraw Zagranicznych: Wsparcie demokracji) na realizację projektu Szkoła debat na kwotę 211 334 zł.
44. Umowa z dn.18.04.2014 nr DUK-5001-13602/2014 zawarta z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej na realizację projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! na kwotę 348 665 zł.
45. Umowa z dn. 29.04.2014 nr 04128/14/DEK zawarta z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Włącz krytyczne myślenie na kwotę 75 000 zł.
46. Umowa z dn. 29.04.2014 nr 04511/14/DEK zawarta z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Sztuka zaangażowania na kwotę 53 200 zł.
47. Umowa z dn. 09.05.2014 nr 04159/14/DEK zawarta z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole na kwotę 60 000 zł.
48. Umowa z dn. 21.05.2014 nr 08977/14,04534/13/2013/FPK/DEK zawarta z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Włącz się. Młodzi i media na kwotę 97 000 zł.
49. Umowa z dn. 21.05.2014 nr MEN/2014/DSWM/723 zawarta z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą na kwotę 100 107 zł.
50. Umowa z dn. 11.07.2014 nr 767/EG2014/NGO zawarta z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację projektu W świat z klasą – kontynuacja na kwotę 53 500 zł.
51. Umowa z dn. 29.07.2014 nr 459/2014/Wn50/OP-XN-02/D zawarta z Ministrem Środowiska reprezentowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (środki pochodzą z mechanizmu finansowego EOG) na realizację projektu Zgodnie z naturą na kwotę 564 972 zł.
52. Umowa z dn. 11.08.2014 nr KU/B/VII/1/1 zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa - Biurem Kultury na realizację projektu Kulthurra! Zajęcia artystyczne dla uczniów na kwotę 25 000 zł.
53. Umowa nr MHP/346/PJ/2014 zawarta ze Muzeum Historii Polski na realizację projektu Solidarna Szkoła na kwotę 27 000 zł.
54. Umowa o dotację z dn. 27.03.2015 dot. wniosku nr E3/1200 zawarta z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży na realizację projektu Szkoła demokracji na kwotę 350 000 zł.
55. Umowa z dn. 14.04.2015 nr KD012/WD/2015 zawarta z Fundacją Solidarności Międzynarodowej na realizację projektu Szkoła demokracji na kwotę 220 810 zł.
56. Umowa z dn. 16.04.2015 nr 2015/0092/3074/Sub.B/DS-SWD/2.1/PJ zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację projektu WF z klasą - liderzy aktywności fizycznej i w szkołach i społecznościach lokalnych na kwotę 700 000 zł.
57. Umowa z dn. 16.04.2015 nr DUK.50.15014.2015 zawarta z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej na realizację projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! na kwotę 351 185 zł.
58. Umowa z dn. 06.05.2015 nr BE/B/V/2/9/1/U-69/31/2015/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa - Biurem Edukacji na realizację projektu Cztery strony Warszawy - młodzi przewodnicy po wielokulturowej stolicy na kwotę 19 000 zł.
59. Umowa z dn. 06.05.2015 nr BE/B/V/2/9/1/U-68/30/2015/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa - Biurem Edukacji na realizację projektu Młodzi głosują na kwotę 22 000 zł.
60. Umowa z dn. 08.05.2015 nr 02226/15/FPK/IK zawarta z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Czytam sobie w bibliotece na kwotę 150 000 zł.
61. Umowa z dn. 11.05.2015 nr IS-2/18/NCBR/2015 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu Cyfrowa Akademia na kwotę 662 321,37 zł.
62. Umowa z dn. 11.05.2015 nr 07580/15/FPK/NInA zawarta z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Włącz się. Młodzi i media na kwotę 173 913 zł.
63. Umowa z dn. 05.06.2015 nr EG-2015-11 w ramach programu Edukacja Globalna współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP zawarta z Fundacją Edukacja dla Demokracji na realizację projektu Młodzież. Technologie. Rozwój - projektujemy rozwiązania dla wyzwań współczesności na kwotę 24 950 zł.
64. Umowa z dnia 22.06.2015 nr 27/2015/KI zawarta z Narodowym Centrum Kultury na realizację projektu Festiwal Filmoteki Szkolnej 2015 na kwotę 32 000 zł.
65. Umowa z dn. 16.07.2015 nr 04437/15/FPK/DEK zawarta z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole na kwotę 118 000 zł.
66. Umowa z dn. 14.09.2015 nr 725/EG 2015/NGO zawarta z Ministrem Spraw Zagranicznych na realizację projektu Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności - kontynuacja na kwotę 60 136 zł.
67. Umowa z dn. 14.09.2015 nr 767/EG 2015/NGO zawarta z Ministrem Spraw Zagranicznych na realizację projektu W świat z klasą - edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum na kwotę 83 176 zł.
68. Umowa z dnia 16.10.2015 nr 5/DSI/ZP3/2015 wraz z aneksem z dn. 14.12.2015 zawarta z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Ogólnopolski program edukacyjny "Koduj z klasą 2015" na kwotę 319 813 zł.
69. Umowa z dn. 16.12.2015 nr 565/2015/Wn-50/EE-SE/D zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu Weź oddech na kwotę 195 848 zł.
70. Umowa nr MHP/PJ/1513/2015 zawarta z Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra 2015" dotycząca dofinansowania projektu Spotkania z historią najnowszą na kwotę 35 000 zł.
71. Umowa z dn. 25.01.2016 dot. wniosku U/0034 w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmy Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) zawarta z Fundacją im. Stefana Batorego na realizację projektu Rozmawiajmy o uchodźcach na kwotę 247 042 zł.
72. Umowa z dn. 04.02.2016 nr 004/2016/f zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na realizację projektu Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie metodyki edukacji wczesnoszkolnej oraz budowania zespołów przedmiotowych w 12 szkołach podstawowych na kwotę 113 000 zł.
73. Umowa z dn. 15.04.2016 nr 10157/16, 04437/15/2015/FPK/NCK zawarta z Ministrem Kultury i Dziedzictwa narodowego na realizację projektu Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole na kwotę 56 500 zł.
74. Umowa z dn. 26.04.2016 nr BE/B/V/2/9/1/U-39/5/2016/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa, Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na realizację projektu Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy po wielokulturowej stolicy na kwotę 51 610 zł.
75. Umowa z dn. 26.04.2016 nr BE/B/V/2/9/1/U-40/6/2016/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa, Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na realizację projektu Śladami filmowej Warszawy na kwotę 9 500 zł.
76. Umowa nr 09525/16/FPK/NCK z dnia 04.05.2016 zawarta z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania Sztuka w terenie. Rezydencje artystyczne w szkołach na kwotę 49 000 zł.
77. Umowa nr MHP/PJ/2016/487 z dnia 03.06.2016 zawarta z Muzeum Historii Polski dotycząca dofinansowania projektu Spotkania z historią najnowszą na kwotę 47 000 zł.
78. Umowa z dn. 15.06.2016 nr 40/PKWD/2016 zawarta z Fundacją Solidarności Międzynarodowej na realizację projektu Aktywna Hromada. Debatujemy, planujemy, decydujemy na kwotę 200 020,00 zł
79. Umowa z dn. 28.06.2016 nr 09363/16/FPK/IK zawarta z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Książki na realizację projektu Noc Bibliotek - wydanie krajowe na kwotę 398 688 zł.
80. Umowa z dn. 01.07.2016 nr MEN/2016/DSWM/631 zawarta z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym na kwotę 56 271 zł.
81. Umowa z dn. 26.08.2016 nr 497/EG2016/NGO/M1 zawarta z Ministrem Spraw Zagranicznych na realizację projektu Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie - lokalnie o migracjach na kwotę 105 027 zł.
82. Umowa z dn. 26.10.2016 nr 10/DKFE/ZP/2016 zawarta z Ministrem Cyfryzacji na realizację projektu Ogólnopolski program edukacyjny "Koduj z Klasą 2016" na kwotę 67 670,00 zł
83. Umowa nr 008/WD/2016 zawarta z Fundacją Solidarności Międzynarodowej (środki z programu"Wsparcie demokracji" 2016 finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP) na realizację projektu Koalicja na rzecz szkolnej demokracji na kwotę 160 640 zł.
84. Umowa z dn. 25.01.2017 nr CKS-PS-KDU/B/X/3/3/13/1/2017/NGO zawarta z Miastem Stołecznym warszawa, Centrum Komunikacji Społecznej na realizację projektu Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu na kwotę 58 940 zł.
85. Umowa z dn. 17.03.2017 nr BE/B/V/2/9/1/U-70/33/2017/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa, Biurem Edukacji na realizację projektu Wkręceni w Warszawę. Młodzi w wielokulturowym mieście na kwotę 29 400 zł.
86. Umowa z dn. 11.04.2017 nr CKS-PI-PM.KDU/B/X/3/3/108/30/2017/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację projektu Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu na kwotę 141 915,00
87. Umowa z dn. 27.04.2017 nr EG2016/497/NGO/2017 zawarta z Ministrem Spraw Zagranicznych na realizację projektu Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie - lokalnie o migracjach na kwotę 104 778 zł.
88. Umowa z dn. 29.06.2017 nr UDA-POWR.02.10.00-00.5006/17-00 zawarta z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację projektu Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół na kwotę 1 998 132,00 zł
89. Umowa z dn. 29.06.2017 nr UDA-POWR.02.10.00-00.5008/17-00 zawarta z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację projektu Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej na kwotę 944 546,25 zł
90. Umowa z dn. 27.07.2017 nr 74/2017/KI zawarta z Narodowym Centrum Kultury na realizację projektu Sztuka zaangażowania na kwotę 62 000 zł.
91. Umowa z dn. 28.07.2017 nr DOŚ-III.524.1.3.2017 zawarta z Miastem Białystok na realizację projektu Weź oddech w Białymstoku na kwotę 20 125 zł.
92. Umowa z dn. 24.10.2017 nr BE/B/V/2/9/1/U-169/102/2017/NGO  zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację projektu Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w szkołach na kwotę 68 540,00 zł.
93. Umowa z dnia 31.10.2017 nr CSO-LA/2017/388-121 zawarta z Komisją Europejską Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju i Współpracy — EuropeAid na realizację projektu Globalne Zagadnienia – Globalne Przedmioty na kwotę 3 075 965,00 EUR
94. Umowa z dn. 31.10.2017 zawarta z Ministrem Spraw Zagranicznych na realizację projektu W świat z klasą – Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej na kwotę 51 726,00 zł
95. Umowa z dn. 22.11.2017 nr BE/B/V/2/9/1/U-180/113/2017/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację projektu Akademia samorządności na kwotę 21 450,00 zł.
96. Umowa z dn. 22.11.2017 nr BE/B/V/2/9/1/U-187/120/2017/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację projektu PoczytajMy o migracjach na kwotę 30 900,00 zł
97. Umowa z dn. 28.11.2017 nr BE/B/V/2/9/1/U-204/137/2017/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację projektu Rozwiążmy to razem. Reagowanie na przemoc i wspólne rozwiązywanie konfliktów na kwotę 44 660,00 zł
98. Umowa z dn. 13.12.2017 nr BE/B/V/2/9/1/U-208/141/2017/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację projektu Warszawo, weź oddech na kwotę 41 450,00 zł
99. Umowa z dnia 20.12.2017 nr UDA-POWR.02.10.00-00.3010/17-00 zawarta z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację projektu Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli na kwotę 8 643 195,00 zł
100. Umowa z dnia 20.12.2017 nr UDA-POWR.02.10.00-00.3014/17-00 zawarta z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację projektu Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli na kwotę 2 426 722,18 złOpublikował: Adam Krzysztoporski
Publikacja dnia: 10.06.2018
Podpisał: Beata Łagocka
Dokument z dnia: 18.10.2013
Dokument oglądany razy: 7 768