RSS
A A A
SmodBIP

Archiwalne zapytania ofertowe i konkursy

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal konferencyjnych i warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest druk i dystrybucja dwóch książek w oparciu o wzory dostarczone przez Zamawiającego.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie przez Wykonawcę 2 szkoleń na terenie Miasta Stołecznego Warszawy lub okolic (max do 15 km od granic miasta). Ośrodek musi znajdować się w miejscu cichym i zapewniającym spokój uczestnikom, nie może graniczyć z drogami głównymi, drogami głównymi ruchu przyśpieszonego, trasami szybkiego ruchu i autostradami. Ma zapewnić pokoje uczestnikom wydarzeń w hotelu o standardzie co najmniej 2 gwiazdkowym. W ramach realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia następujących usług: 1) hotelowe w tym zakwaterowanie, 2) restauracyjne, 3) najem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja usług prawnych w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach.” , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III: Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal konferencyjnych i warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie przez Wykonawcę 2 szkoleń na terenie Miasta Stołecznego Warszawy lub okolic (max do 15 km od granic miasta). W ramach realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia następujących usług: 1) hotelowe w tym zakwaterowanie, 2) restauracyjne, 3) najem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wytworzenie oraz dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych dla uczestników wykorzystywanych w trakcie szkoleń, konferencji i spotkań realizowanych w ramach projektu, o którym mowa w III.2, w oparciu o wzory dostarczone przez Zamawiającego.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal konferencyjnych i warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa organizacji szkolenia obejmująca następujące usługi: zapewnienie noclegów, usługę cateringową, zapewnienie sal szkoleniowych i konferencyjnych, zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń i obsługi technicznej Wydarzeń, kontakt z Zamawiającym.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

 • Zapytanie ofertowe nr 174  - anulowane

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

 • Zapytanie ofertowe nr 171 - anulowane

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal do prowadzenia warsztatów komputerowych, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu Akademia uczniowska.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest druk i dostawa poradnika na temat oceny rozwojowej w oparciu o wzory dostarczone przez Zamawiającego.

Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem dla uczestników konferencji realizowanej w ramach projektu Akademia uczniowska.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wytworzenie oraz dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz zaświadczeń i materiałów dla uczestników wykorzystywanych w trakcie szkoleń, konferencji i spotkań, w oparciu o wzory dostarczone przez Zamawiającego.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych i konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dotyczących wykorzystania mediów społecznościowych w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla nauczycieli gimnazjów.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych oraz konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych oraz konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych oraz konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych oraz konferencyjnych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

 • Zapytanie ofertowe nr 134  - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 131 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 136 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 133 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 132 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 130 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 129 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 128 - zakończone

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal konferencyjnych i warsztatowych.

 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/127/ media społecznościowe w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – warsztaty dla nauczycieli gimnazjum - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/126/TIK warsztaty dla nauczycieli gimnazjum - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/125/Warszawa - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/124/Kraków - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/123/Poznań - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/122/ materiały konferencyjne i promocyjne oraz informacyjne - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 127 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 126 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/121/Warszawa - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/120/Kraków - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/119/Poznań - zakończone

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

 • Zapytanie ofertowe nr 123 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 122 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 121 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 120 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 119 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 118 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 117 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 116 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 115 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 114 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 113 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 112 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 111 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 110 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/114/Rzeszów - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/113/Białystok - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/116/ materiały konferencyjne - zakończone

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/115/Konsultacje pakietów edukacyjnych - zakończone

1. Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych.

 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/112/Toruń - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/111/Kielce - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/110/Częstochowa - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/109/Częstochowa - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/108/Białystok_02 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/107/Białystok_01 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/106/media społecznościowe w nauczaniu - warsztaty dla nauczycieli gimnazjum - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 106 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/105/TIK warsztaty dla nauczycieli gimnazjum - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/104/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_4 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/102/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_2 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr  CEO/Au/ZO/99/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_1-  zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 105 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/101/Toruń - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 104 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 100 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/100/KSKN - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/98/Częstochowa - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/97/Kielce - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/96/Toruń - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/95/Białystok - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/94/Rzeszów_02 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/93/Rzeszów_01 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/92/Samorząd_04 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/90/Samorząd_02 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/AU/ZO/89/Samorząd_01 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/AU/ZO/88/pojęcia kluczowe w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 102 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 99 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 98 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/20/87/opracowanie recenzji pakietów edukacyjnych - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 97 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/86/Reorganizacja bazy danych i modernizacja panelu administracyjnego  - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 94 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe nr 93 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 92 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 91 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/85/pokazy doświadczeń w szkołach – część 2 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/84/pokazy doświadczeń w szkołach - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 90  - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 89 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 88 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 87 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 86 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/83/Zielona Góra - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/82/Konferencja_zamykająca - zakończone
 • Anulowanie zapytania CEO/Au/ZO/79/Zielona Góra
 • Zapytanie ofertowe nr 85 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 84 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 83 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 82 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 81 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe Nr CEO/Au/ZO/78 przeprowadzenie pokazu doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki - zakończone
 • Zapytanie ofertowe Nr CEO/Au/ZO/77 przeprowadzenie pokazu doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki - zakończone
 • Zapytanie ofertowe Nr CEO/Au/ZO/76 przeprowadzenie pokazu doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki - zakończone
 • Zapytanie ofertowe Nr CEO/Au/ZO/75 przeprowadzenie pokazu doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/74 przeprowadzenie pokazu doświadczeń chemicznych w trakcie festiwalu uczniowskiej nauki - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 80 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 74 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 79 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 78 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 77 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/73/Lublin - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 75 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/71/Kraków - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 76 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/62/FUN Katowice - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/61/FUN Warszawa - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/60/FUN Olsztyn - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/59/FUN Wrocław - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/58/FUN Poznań - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 73 Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/55/Trenerzy przedmiotowi - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/63/Zielona Góra - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/70/Lublin - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/69/Kraków - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/68/Opole - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/67/Łódź - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/66/Gdańsk - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/65/Bydgoszcz - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/64/Szczecin - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 71 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 70 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/AU/ZO/56/ Trenerzy - ocenianie kształtujące - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/57/Zielona Góra - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/50/Opole - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/48/Szczecin - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/49/Łódź - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/52/Lublin - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/51/Kraków - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/46/Bydgoszcz - zakończone 
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/47/Gdańsk - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/54/PUBLIKACJE - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/40/Konsultacje SKN - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/53/DRUK - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/45/Wrocław - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/44/Warszawa - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/43/Poznań - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/42/Katowice - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/41/Olsztyn - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 69  - zakończone
 • Zapytanie ofertowe nr 39 ceo/au/zo/39/ rozprawki naukowe - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/38 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/37/szkolenie - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 68 - zakończone

Zobacz sprostowanie.

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/36/Platforma blogowa - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 67 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/35/Organizacja konferencji dla nauczycieli w województwie wielkopolskim – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników. - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/34/Organizacja konferencji dla nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskiem – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników. - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/33/Organizacja konferencji dla nauczycieli w województwie śląskim – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników. - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/32/Organizacja konferencji dla nauczycieli w województwie mazowieckim – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników. - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/31/Organizacja konferencji dla nauczycieli w województwie dolnośląskim – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników. - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 66 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 64 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 65 - zakończone
 • Zapytanie ofertowe/CEO/AU/ZO/30 - mentoring w kursie internetowym dla nauczycieli gimnazjów uczestniczących w projekcie Akademia uczniowska - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 63 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe/CEO/AU/ZO/28 - mentoring w kursie internetowym dla nauczycieli gimnazjów uczestniczących w projekcie Akademia uczniowska - ze zmianami z dnia 7.08.2013 r. - zakończone

 • Zmiana w zapytaniu ofertowym CEO/AU/ZO/28 - mentoring w kursie internetowym dla nauczycieli gimnazjów uczestniczących w projekcie Akademia uczniowska - zakończone

 • Zapytanie ofertowe/CEO/AU/ZO/29 – kierowanie kursem internetowym dla nauczycieli gimnazjów uczestniczących w projekcie Akademia uczniowska - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/27/Organizacja szkoleń dla nauczycieli – uczestników projektu Akademia uczniowska z województwa wielkopolskiego – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/26/Organizacja szkoleń dla nauczycieli – uczestników projektu Akademia uczniowska z województwa warmińsko - mazurskiego – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/25/Organizacja szkoleń dla nauczycieli – uczestników projektu Akademia uczniowska z województwa śląskiego – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/24/Organizacja szkoleń dla nauczycieli – uczestników projektu Akademia uczniowska z województwa mazowieckiego – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/23/Organizacja szkoleń dla nauczycieli – uczestników projektu Akademia uczniowska z województwa dolnośląskiego – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/62 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/45 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 61 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 60 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 59 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 58 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 57 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 56 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 55 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 54 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 53 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 52 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 51 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 50 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 49 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/46 - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 48 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 47 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/46 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 44 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 41 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 40 - zakończone

 • Zapytanie Ofertowe Nr 22 CEO/Au/ZO/22/ Przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w szkołach - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 42 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/43 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 39 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/ Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 38 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe nr 21 CEO/Au/ZO/21/Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Akademia uczniowska - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 37 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO /Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/36 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/35 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 34 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 33 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe nr CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 32 - zakończone

 • Zapytanie Ofertowe nr 20 CEO/AU/ZO/20/ Transport Uczestników Projektu Akademia Uczniowska - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/AU/ZO/19 przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w trakcie festiwalu uczniowskiej nauki oraz w szkołach - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 31 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 30 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 29 - ANULOWANE

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 28 - ANULOWANE

 • Zapytanie ofertowe nr 18 CEO/Au/ZO/18/Organizacja Festiwalu uczniowskiej nauki dla szkół z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu Akademia uczniowska – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników - zakończone

 • Zapytanie ofertowe nr 17 CEO/Au/ZO/17/Organizacja Festiwalu uczniowskiej nauki dla szkół z województwa mazowieckiego w ramach projektu Akademia uczniowska – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników - zakończone

 • Zapytanie ofertowe nr 16 CEO/Au/ZO/16/Organizacja Festiwalu uczniowskiej nauki dla szkół z województwa wielkopolskiego w ramach projektu Akademia uczniowska – wynajem sal z wyposażeniem oraz catering dla uczestników - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/27 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe nr 15 CEO/Au/ZO/15/ przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki oraz w szkołach - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/26 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/25 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/nr 24 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/21 - anulowane

 • Zapytanie ofertowe: CEO/Au/ZO/14/ zakup i dostawa zestawów odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO /Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/19 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO /Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/16 - sprostowanie

 • Zapytanie ofertowe CEO/ Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/14 - sprostowanie - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/20 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/18 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/17 - anulowane

 • Zapytanie ofertowe CEO /Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/16 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO /Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/15 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/ Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/14 - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/10 udostępnieniem sal warsztatowych i wyżywieniem dla uczestników szkoleń dla nauczycieli w Olsztynie - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/11 udostępnieniem sal warsztatowych i wyżywieniem dla uczestników szkoleń dla nauczycieli w Katowicach - zakończone

 • ZAPYTANIE OFERTOWE CEO/Au/ZO/13 udostępnieniem sal warsztatowych i wyżywieniem dla uczestników szkoleń dla nauczycieli we Wrocławiu - zakończone

 • Zapytanie ofertowe CEO/Au/ZO/12 udostępnieniem sal warsztatowych i wyżywieniem dla uczestników szkoleń dla nauczycieli w Poznaniu  - zakończone

 • ZAPYTANIE OFERTOWE CEO/Au/ZO/9 udostępnieniem sal warsztatowych i wyżywieniem dla uczestników szkoleń dla nauczycieli w Warszawie - zakończone

 • ZAPYTANIE OFERTOWE CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/13 - zakończone

 • ZAPYTANIE OFERTOWE CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/12 - anulowane

 • ZAPYTANIE OFERTOWE CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/8 - zakończone

 • ZAPYTANIE OFERTOWE CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/6 - zakończone

 • ZAPYTANIE OFERTOWE CEO/Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach/ZO/5 - zakończoneOpublikował: Beata Łagocka
Publikacja dnia: 04.08.2016
Podpisał: Emilia Pollok
Dokument z dnia: 13.09.2012
Dokument oglądany razy: 14 260