RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.07.2012, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: uzupełnienie treści

Zarząd Fundacji

31.07.2012

 Zgodnie z §9 Statutu do zakresu działań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, a w szczególności:

a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,

b) sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności i przedstawianie ich radzie.

Opublikował: Emilia Pollok
Publikacja dnia: 31.07.2012

Dokument oglądany razy: 649
« inne aktualności