RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.07.2012, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: uzupełnienie treści

Rada Fundacji

31.07.2012

 Zgodnie z §11 Statutu do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa zarządu oraz pozostałych członków Zarządu - na wniosek Prezesa zarządu w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów,

b) zatwierdzania planów i programów merytorycznych oraz finansowych, a także sprawozdań z ich wykonania,

c) w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu udzielanie upoważnień zarządowi w ściśle określonym zakresie na czas ograniczony lub nieograniczony,

d) przedstawianie do dnia 30 czerwca kolejnego roku sprawozdania z działalności Fundacji Zgromadzeniu Fundatorów.

Opublikował: Emilia Pollok
Publikacja dnia: 31.07.2012

Dokument oglądany razy: 617
« inne aktualności