RSS
A A A
SmodBIP

Projekty realizowane ze środków publicznych

Umowy na realizację zadań finansowanych ze środków publicznych zawarte przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

 • Umowa z 9.04.2010 nr UDA-POKL.0303.04-00-105/09-00 z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu Akademia uczniowska na kwotę 18 344 001 zł.
 • Umowa z 13.09.2011 nr MEN/2011/DMOP/1913 z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu Samorząd wspierający szkoły z pasją na kwotę 124 303 zł.
 • Umowa z 16.10.2011 nr 1831/MnA/2011 z Narodowym Instytutem Audiowizualnym na realizację projektu Szkoła z klasą 2.0 na kwotę 258 306,90 zł.
 • Umowa z 14.11.2011 z Ministerstwem Skarbu Państwa na realizację projektu Młodzi do akcji na kwotę 193 051,03 zł.
 • Umowa z 24.11.2011 nr 518/2011/Wn-50/EE-EE/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu Szkoła pełna zasobów na kwotę 667 814 zł.
 • Umowa z 2012 nr 22/PJ/2012 z Muzeum Historii Polski na realizację projektu Dobrzy ludzie w czasach zła – Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak na kwotę 16 000 zł.
 • Umowa z 2012 nr 12.KM-II.W.2012 z Województwem Mazowieckim na realizację projektu Europamobil na kwotę 15 845 zł.
 • Umowa z 13.02.2012 nr 51/87/2011 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Szkoła otwarta - XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży na kwotę 27 300 euro.
 • Umowa z 5.03.2012 nr 20/2012 z Kancelarią Sejmu RP na realizację projektu Organizacja i obsługa procedury wyboru uczestników, zapewnienie zakwaterowania uczestników XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży na kwotę 67 550 zł.
 • Umowa z 12.04.2012 nr 06078/12/DEK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole na kwotę 59 900 zł.
 • Umowa z 17.04.2012 nr DUK-10934/2012 z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej na realizację projektu Filmoteka szkolna. Akcja! na kwotę 345 432 zł.
 • Umowa z 15.05.2013 nr BE/B/V/2/9/1/U-151/90/2013/NGO zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa - Biurem Edukacji na realizację projektu Sfotografuj wolność na kwotę 25 000 zł.
 • Umowa z 21.05.2012 nr 532/WP/2012 z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na realizację projektu Konkurs ogólnopolski dla szkół gimnazjalnych na najciekawsze projekty edukacyjne na kwotę 67 650 zł.
 • Umowa z 28.06.2012 nr 817/EG2012/NGO z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację projektu Świat na filmie na kwotę 94 030 zł.
 • Umowa z 2.07.2012 zamówienie nr 110/2012/Si2.626987 z Komisją Europejską Przedstawicielstwo w Polsce na realizację projektu Konkurs: Bądźmy aktywni razem na kwotę 23 665,20 zł.
 • Umowa z 6-07-2012 nr MEN/2012/DZSE/1027 z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom na kwotę 58 703 zł.
 • Umowa z 20.07.2012 nr ŚRÓ/WKU/B/VII/1/1/70/2012/1279/952 z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Śródmieście na realizację projektu Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole na kwotę 8 000 zł.
 • Umowa z 25.07.2012 nr 02485/12/DIK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowegona realizację projektu Etnolog – zaloguj się na ludowo na kwotę 56 000 zł. 
 • Umowa z 1.08.2012 nr 2012-1-DE2-GRU06-11398 3 z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu Projekt Partnerski Grundtviga w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” na kwotę 11 000 euro.
 • Umowa z 6.08.2012 nr 48/DE/2012 z Ministerstwem Środowiska na realizację projektu Aktywna edukacja dla zrównoważonego rozwoju na kwotę 39 970 zł.
 • Umowa z 24.08.2012 nr BE/B/V/2/9/1/U-1637/109/2012/NGO z Miastem Stołecznym Warszawa - Biurem Edukacji na realizację projektu Szkoła samorządności na kwotę 15 000 zł. 
 • Umowa z 1.10.2012 z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na realizację projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego na kwotę 20 351 510,60 zł.
 • Umowa z 17.10.2012 nr 478-12, FIMS PO 374644 z Radą Europy na realizację projektu 12. warsztatów dla dzieci poświęconych Europejskiej Karcie Społecznej na kwotę 6 709 euro.
 • Umowa z 19.11.2012 nr 54, FIMS PO 378010 z Radą Europy na realizację projektu Our rights - our responsibility na kwotę4 950 euro.
 • Umowa z 28.12.2012 nr DCI-NSAED/2012/280-412 z Komisją Europejską na realizację projektu World class teaching na kwotę 979 024 euro.
 • Umowa z 23.01.2013 nr UDA-POKL.03.03.04-00-345/12-00 z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji na realizację projektu Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej na kwotę 258 870,35 zł.
 • Umowa z 5.03.2013 nr JUST/2011/FRAC/AG/2877 Partner Agreement z Uniwersytetem Masarykova na realizację projektu Evening with Ombudsman - Empowering rural communities through knowledge on fundamental rights na kwotę 96 633,84 euro.
 • Umowa partnerska z 4.04.2013 wykonująca postanowienia umowy EuropeAid/131-141/C/ACT/Multi-1 conctract number 280-265 zawarta z fundacją Practical Action na realizację projektu Make the Link (Wzór na rozwój) na kwotę 88 205,887 euro.
 • Umowa z 14.05.2013 nr 522/DDRiEG2013 z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację projektu Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności na kwotę 44 085 zł.
 • Umowa z 6.05.2013 nr 472/DDRiEG2013 z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację projektu W świat z klasą (World-Class Teaching) na kwotę 75 020 zł.
 • Umowa z 15.05.2013 nr BE/B/V/2/9/1/U-151/90/2013/NGO z Miastem Stołecznym Warszawa Biurem Edukacji na realizację projektu Sfotografuj wolność na kwotę 25 000 zł.
 • Umowa z 7.06.2013 nr 0191/D/3/2012 zawarta z ECORYS Polska Sp. z o.o. na realizację projektu Szkoła demokracji na kwotę 313 167 zł.
 • Umowa z 25.06.2013 nr 04080/13/FPK/DEK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole na kwotę 74 500 zł.
 • Umowa z 25.06.2013 nr 04534/13/FPK/DEK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Włącz się. Młodzi i media na kwotę 170 000 zł.
 • Umowa z 2013 r. nr 250/PJ/2013 z Muzeum Historii Polski na realizację projektu Opowiem Ci o wolnej Polsce, wirtualna pracownia historii mówionej na kwotę 20 000 zł.
 • Aneks nr 1 z 18.09.2013 do umowy nr BE/B/V/2/9/1/U-151/90/2013/NGO zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa - Biurem Edukacji na realizację projektu Sfotografuj wolność.
 • Umowa o współpracy z 24.09.2013 zawarta z Europejskim Centrum Solidarności na realizację projektu Solidarna szkoła na kwotę 45 768,30 zł.Opublikował: Beata Łagocka
Publikacja dnia: 18.10.2013
Podpisał: Beata Łagocka
Dokument z dnia: 17.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 227