RSS
A A A
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP


1. Przeglądanie stron
Aby przeglądać strony serwisu BIP prosimy wybrać z menu po lewej stronie ekranu interesujący Państwa dział. Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia – strona i jej podstrony. Pod każdą umieszczona informacją, zarówno na stronie, jak też na podstronie, znajduje się metryczka z informacjami o dacie wytworzenia informacji, dacie jej publikacji, dacie wprowadzenia zmian do dokumentu oraz autorze/autorce dokumentu i osobie go publikującej. Po wejściu na podstronę każdy dokument można wydrukować poprzez naciśnięcie ikony drukarki.


2. Strony systemowe
W BIP-ie obok stron informacyjnych znajdują się strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):
• Redakcja – nazwisko redaktora/redaktorki wraz z danymi kontaktowymi
• Dostęp do informacji - sposób postępowania w przypadku pozyskiwania informacji publicznej nie ujętej w BIP
• Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
• Mapa strony - z tej strony bezpośrednio można wejść w każdy dokument znajdujący się w BIP.


3. Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "enter". Uwaga: Wyszukiwarka nie przegląda skanów dokumentów, dlatego dokumenty publikowane są w dwóch wersjach – skan oryginału oraz wersja html (z wyłączeniem dokumentów w formie tabelarycznej).


4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Pod menu z lewej strony znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.


5. Powrót na stronę główną BIP Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej
Powrót na stronę główną BIP-u Fundacji następuje poprzez kliknięcie w logo w lewym górnym rogu lub wpisanie adresu: www.ceo.org.pl/bip.


6. Strony informacyjne

6.1 Struktura organizacyjna
Na tej stronie znajdują się informacje na temat władz Fundacji powstałych zgodnie z wymogami Statutu oraz powoływanych na podstawie innych regulacji - uchwał zarządu czy kodeksu pracy.
Na stronie podany jest zakres obowiązków danego organu.


6.2 Ogłoszenia
Na tej stronie podawane są wszelkie ogłoszenia dotyczące działania organów Fundacji, oferty pracy oraz zapytania ofertowe i konkursy.


6.3 Dokumenty
Na tej stronie i jej podstronach znajdują się dokumenty Fundacji oraz Placówki Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Fundację.


6.4 Uchwały Rady i Zarządu Fundacji
Na tej stronie znajdują się Uchwały Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji od 2012 r.


6.5 Sprawozdania
Na tej stronie i jej podstronach znajdują się roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji.


6.6 Projekty realizowane ze środków publicznych
Na tej stronie i jej podstronach znajduje się spis umów, których finansowanie pochodziło lub pochodzi ze środków publicznych rozumianych jako wszelkie środki, które obciążają podatnika polskiego lub europejskiego, bądź też powodują uszczuplenie dochodów do budżetu państwa.


6.7 Majątek
Na tej stronie znajduje się informacja o statutowych formach gromadzenia majątku Fundacji, przychodach i kosztach w kolejnych latach oraz lista lokali wynajmowanych od m. st. Warszawy na preferencyjnych warunkach.


7. Dokumenty w PDF
Część dokumentów udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej CEO jest zapisana w formacie PDF. Aby je odczytać trzeba mieć na komputerze lokalnym zainstalowany program Acrobat Reader
Kliknij: (http://www.adobe.com/products/acrobatreadstep2.html), aby pobrać tę aplikację.Opublikował: Emilia Pollok
Publikacja dnia: 24.08.2012
Podpisał: Emilia Pollok
Dokument z dnia: 22.08.2012
Dokument oglądany razy: 6 329