RSS
A A A
SmodBIP

Dostęp do informacji

Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek pisemny można złożyć w biurze na ulicy Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, faksem pod numerem 022) 875 85 40 wew. 102 oraz pocztą elektroniczną pod adresem ceo@ceo.org.pl.

Wniosek ustny można złożyć przy ulicy Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, lub pod numerem telefonu (022) 875 85 40.Opublikował: Emilia Pollok
Publikacja dnia: 26.07.2012
Podpisał: Emilia Pollok
Dokument z dnia: 26.07.2012
Dokument oglądany razy: 6 291